BALIKLAR VE YÜKSELEN BALIKLAR 2024

Sevgili Balıklar,

Bu yıl, kişisel değerlerine, yeteneklerine, maddi kazanç ve kaynaklarına odaklanıyorsun. Hayata yaklaşım tarzın değişebilir. Yeni bir iş teklifi alabilir veya kendi işini kurabilirsin. Vergi, miras, sigorta, ortak paylaşılan mallar ve yeni yatırımlar gündeme gelebilir. Yeni bir ev satın alabilirsin. Yakın çevrenle ilişkilerin de artabilir.

21 Ocak’ta Pluto’nun Kova burcuna geçişiyle beraber, iç dünyana daha fazla yöneliyorsun. Bu dönemde, korkularından, bağımlılıklarından ve bazı şartlanmalarından kurtulabilmek için önemli adımlar atabilirsin. Sezgilerin ve kendi derinliklerinle yüzleşebilme cesaretin artıyor.

26 Mayıs 2024’e kadar yakın çevren ile ilişkilerinde yaşanan olası anlaşmazlıkları çözümleyebilirsin. İkna yeteneğin artıyor. Duygu ve düşüncelerini başarıyla ifade edebilirsin. Kısa mesafeli yerlere seyahatlerin olabilir. Bu tarihten itibaren bir yıl boyunca, ev alım-satımı işleri veya yeni bir yere taşınma gündeme gelebilir. Eve ait tüm tadilat, dekorasyon vs. işlerinde istediğin sonuçları alabilirsin. Aile bireyleriyle  ilişkilerinde olumlu değişimler olabilir. Atılımlarında onlar tarafından da desteklenebilirsin.

25 Mart’ta Terazi burcunda gerçekleşecek Ay Tutulmasıyla beraber, eşin veya ortağınla paylaştığın kaynaklar, vergi, miras, kredi, borçlar ve yatırımlar gündeme gelebilir. Eline toplu para geçebilir. Bu alanlarda yaşayacağın bazı olaylar, seni değişim ve dönüşüme zorlayabilir.

8 Nisan’da Koç burcunda oluşacak Güneş Tutulmasıyla beraber, maddi kazancını değiştirecek yeni fırsatlar yakalayabilir ve yeni başlangıçlar yapabilirsin. Yeteneklerini başarıyla ortaya koyabilirsin. Hobilerini işe dönüştürebilirsin.

2 Eylül-19 Kasım tarihleri arasında, geleceğe yönelik hayal ve hedeflerine odaklanabilirsin. Sosyalliğin artıyor. Arkadaşlıklarında ve sosyal çevrende değişiklikler olabilir. İnsanlığı ilgilendiren tüm çalışmalarda aktif rol alabilirsin.  

18 Eylül’de Balık burcunda oluşacak Ay tutulmasının etkisiyle, imajını, kendini ifade şeklini ve hayata yaklaşım tarzını değiştirmek isteyebilirsin. Yaşam amacını daha net belirlediğin bir dönem olabilir. Kendi sınırlarını yeniden çizme ihtiyacı duyabilirsin.

2 Ekim’de Terazi burcunda oluşacak Güneş Tutulmasıyla beraber, ortak kaynaklar,miras, vergi, sigorta ve borç konuları gündemini meşgul edebilir. İçgüdüsel bir istekle kendinde beğenmediğin ve terk etmek istediğin yönlerini değiştirmek için de harekete geçebilirsin. Biriyle bütünleşme, bir olma ihtiyacını daha yoğun hissedebilirsin. Bu da duygusal ilişkilerinde daha fazla derinlik arayışına sebep olabilir. Ölüm ve ötesi, psikoloji ve okült konulara merakın artabilir.

Hem psikolojik hem de fiziksel olarak değişim yaşayacağın yıl boyunca, daha fazla olgunlaştığını hissedebilirsin. Yaşayacakların önemli dönüşümlere sebep olabilir.