Kova (Aquarius)

Kova (Aquarius)

Sana boşuna “dahilerin burcu” denmiyor. Çünkü olaylara herkesin baktığından farklı bir şekilde bakmak,  kimsenin düşünmediğini düşünmek belli başlı özelliklerin arasında yer alıyor. İlginç fikirlerin, buluşların, toplumsal gelişme ve modernleşmenin, devrimlerin, bireyselliğin ve özgürlüğün burcusun.  İçinde bulunduğun toplumda sahip olduğun karakterin ve özelliklerinle ortaya çıkıp bir birey olarak yer almak istersin. Bu yüzden bulunduğun topluluğun kurallarına sorgusuz sualsiz boyun eğerek sürü psikolojiyle yaşamak, senin tabiatına ters düşer. Her ortamda farklı düşünce yapınla fark edilirsin. Kişilerin bireyselliğine saygı duyduğun gibi onlardan da aynı saygıyı beklersin.
Mevcut durumu değiştirebilecek fikirlerin ve icatların burcusun. Bu yüzden bir yere ait olmak adına kendi farklılığından, ilgi alanlarından, tercihlerinden ve düşünüş tarzından vazgeçmemelisin.

Sahip  olduğun tüm bu olumlu özelliklerine rağmen, alkış toplamak ve hayranlık uyandırmak amacıyla, amaçlarını gerçekleştirmekten ziyade, sadece sana hayranlık duyan grupların içerisinde yer alma eğilimi gösterebilirsin ya da tam tersi asosyal bir yaşam sürebilirsin. Hedeflerini gerçekleştirememek, insanlığa yararlı hizmetler verememek, mutsuzluk ve isyan duygularını  pekiştirecektir. Oysa ki bulunduğun ortamda eski yapıları yıkabilecek, yenilikler getirebilecek, insan hakları konularında topluma fayda sağlayabilecek güce sahipsin. Bu gücünükullanmalı, herşeyden önce cesaretin ve inatçılığınla, kişisel farklılıklarını ortayakoyarak çevrendekilere bu konuda örnek olmalı ve insanlık için gereken gelişime katkıda bulunmalısın.