AKREP BURCUNDAN TANIDIĞINIZ VAR MI? VARSA ONLARI NASIL TANIMLARSINIZ?

Akrep burcu anne ve babamın burcu olduğu için, en sevdiğim burçların başında geliyor. Ancak bu burcun adının biraz kötüye çıktığını da kabul etmek lazım. Çünkü genelde burçlarla ilgili konuştuğumda, Akrep’lerden hoşlanmadıklarını söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. Oysa her burç, gölge yön dediğimiz olumsuz özellikler taşıdığı gibi, güçlü ve olumlu özelliklere de sahiptir. Hangi yönünü güçlendireceğimiz ise tamamıyla bizim farkındalığımıza ve tercihimize bağlıdır. Dolayısıyla hiçbir burç için “bu çok kötü” veya “bu çok iyi”diyemeyiz.
Güneş bugün Akrep burcuna giriş yapıyor. Akrep burcu, o kadar derin ve yoğun duygusal güce sahiptir ki yaşadıklarıyla tıpkı bir Anka kuşu gibi defalarca küllerinden doğar. Kendini dönüştürür. Sahip olduğu bu gücü kendini iyileştirmek ve başkalarına kriz zamanlarında eşlik etmek için kullandığında mükemmel bir yol göstericidir. Ancak herşeyi kontrol etme isteğine engel olamadığında, sevdiklerine ve kendisine hayatı zindan edebilir. Hiçbir şeyi unutmayan özelliği ile “ İntikam soğuk yenen bir yemektir.” cümlesinin hakkını da verir.
Akrep burcunu tanımlayan özelliklere bakacak olursak; azimli, kararlı, güçlü, duygusal, tutkulu, çekici, etkileyici, gizemli, kıskanç, sahiplenici, kinci, ketum, inatçı, kontrolcü, manipulatif, cesur ve kuşkucu.